TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mây trắng tìm chồng

Biển Jou bao la dậy sóng. Ít khi gió để cho biển lặng. Nhưng dầu gió quật mạnh thế nào, đào sâu những lượn sóng tới đâu, cho tới lúc này chưa bao giờ người ta thấy được đáy biển.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan