TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hồ Tiểu Muội báo thù

Ngày trước ở phủ Nghi Châu có Dương Gia trang. Trong trang có nhà địa chủ tên là Dương Hưng. Người này ỷ mình lắm tiền mạnh thế, đối với làng xóm thường bắt chẹt bóp nặn, lừa nam ép nữ, không có điều ác nào lão không làm. Dân làng mỗi khi nhắc đến lão lại căm hận nghiến đến đau cả răng, bèn đặt cho lão cái biệt hiệu "Dương lão hổ" (Con hổ họ Dương).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan