TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần bếp

Thần Bếp có tên là ông Táo hay Núc, hoặc Thổ công. Là vị thần bảo vệ cho cuộc sống gia đình, thường được thờ ở nơi nhà bếp. Táo quân là vị thần ghi chép những hành vi và lời lẽ của mọi người ở trong gia đinh thần trông nom.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan