TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Dốt đặc hơn chữ lỏng

Ông bá hộ nọ sinh ra hai người con gái xinh đẹp. Với bản chất lo xa, ông gả đứt con gái thứ hai cho một thanh niên dốt đặc, suốt ngay anh ta chỉ biết chăm lo việc đồng áng. Riêng về đứa con thứ ba, ông gả cho một chàng nho sĩ đang học hành dở dang.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan