TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tâm sự của hai pho tượng

Ở một ngôi đền nọ người ta đặt tượng Lão Tổ trên bệ bên phải, còn tượng Đức Phật ở bệ bên trái. Nhà sư đi qua trông thấy tức giận bảo:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan