TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chương 2: Ông lão đánh cá

Tâu bệ hạ, ngày xưa có một ông lão đánh cá già nua, nghèo khổ đến nỗi không sao có thể nuôi sống được gia đình gồm một vợ và ba con nhỏ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan