TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thủy quái khổng lồ - rồng Bakunawa

Trong thần thoại Philippine, Bakunawa là một con rồng biển khổng lồ (hoặc mãng xà) khổng lồ, có thể bay lượn bằng đôi cánh. Sức mạnh của nó là vô cùng khủng khiếp.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan