TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con cua khổng lồ Tambanokano gây nên nguyệt thực

Tambanokano là một con cua khổng lồ trong thần thoại Phillipine. Nó là con của thần mặt trời và nữ thần mặt trăng. Mỗi lần con cua mở mắt ra và nhắm mắt lại là có một tia sét.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan