TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bean Nighe - Kẻ Giặt Đồ

Trong thần thoại Celtic, Bean Nighe - Kẻ Giặt Đồ là một dạng sinh vật đặc biệt, có hình dáng giống một bà già xấu xí rách rưới. Bean Nighe ngồi bên bờ nước và giặt đồ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan