TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần đêm tối Nyx

Nữ thần đêm tối Nyx là một trong 5 vị thần thuộc thế hệ đầu tiên được sinh ra từ Hỗn mang Chaos. Nyx đại diện cho màn đêm, lãnh địa của bà ta nằm ở dưới lòng đất, và mỗi khi bà ta sải đôi cánh đen tối khắp bầu trời hoặc cưỡi cỗ xe ngựa kéo màn đêm là khi bóng đêm phủ xuống thế gian.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan