TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Kẻ hà tiện và người hào phóng

Có một kẻ hà tiện và một người hào phóng cùng hùn vốn chung nhau cửa hàng tạp hoá. Mỗi khi cân đường, cân bột hay bất cứ một thứ gì người hà tiện cũng bớt lại của khách hàng mấy hoa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan