TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông già họ Lê

Ngày xưa có một ông già góa vợ họ Lê. Nhà ông tiền kho bạc đụn không sao tiêu hết. Nhưng ông lại không có con trai, chỉ sinh độc một mụn con gái, lớn lên, gả cho một anh chàng con nhà gia thế trong vùng. Chàng rể của ông người họ Bùi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan