TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ba phần gia tài

Một ông lái buôn tánh tình hiền lành cẩn thận, trước khi nhắm mắt lìa đời, ông làm một chúc thư để lại phân chia gia tài cho ba đứa con ông.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan