TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nhân sư Sphinx

Nhân sư Sphinx, sinh vật vốn là một con quỷ với đầu và bộ ngực phụ nữ, thân của sư tử, cánh của đại bàng, và chót đuôi rắn. Sphinx dịch ra trong tiếng Ả Rập nghĩa là "Cha đẻ của nỗi sợ hãi".

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan