TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuột giã bánh giầy

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ, có hai vợ chồng ông lão tính tình ngay thẳng sống với nhau rất hạnh phúc.

Chuột thi đấu vật

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ, có hai vợ chồng già rất nghèo sống với nhau bằng nghề đốn củi.

Cuộc thi tranh bánh giầy

Ngày xưa, tại một ngôi nhà nọ, người ta giã bánh giầy để ăn mừng năm mới. Một chú ếch và một chú thỏ đang đói bụng tình cờ đi ngang qua. Nhìn thấy cảnh đó, Thỏ bàn với Ếch thế này:

3 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan