TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuyện Thầy Thím thành tiên

Xưa kia, có hai vợ chồng tên Lánh sống ở đất Quảng Nam. Họ vốn ngộ đạo, tu tiên tại làng Trà Luông, huyện Thăng Bình.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan