TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con ruồi và con nhện

Thủa đó, có một nhà vua xông pha suốt mấy cuộc chiến tranh gian khổ và rồi chiến thắng tất cả, bắt được rất nhiều tù nhân nên hằng năm ông tổ chức quốc yến mời hết thảy triều thần tới dự để tán tụng những vinh quang đó.

Ai làm ra lửa?

Ngày xưa, khi người Thượng chưa biết làm ra lửa, họ vẫn phải đi mua đãy. Mỗi lần mua mất một cái ché bằng vàng, bên ngoài sơn đủ màu sắc của các con vật trên rừng núi, tốn kém lắm.

Ngài Hansaem đã nuốt chửng một con ruồi như thế nào và chuyện xảy ra tiếp theo

Ngày xửa, ngày xưa, nhà buôn vải tên là Hansaemon sống trong thành Nagoya, ngài thích nhất trên đời là được một cốc rượu sa kê ngon. Ngài thích uống thứ rượu này đến nỗi mà những bát sứ bình thường không sao đủ cho ngài; mà phải thửa riêng một cái cốc sơn mài to chứa được nguyên một hũ rượu sa kê.

Sự tích con ruồi, gián và muỗi

Ngày xửa ngày xưa, ở Philippines có một người phụ nữ giàu có nổi tiếng tốt bụng. Cô lấy việc giúp đỡ những người khó khăn làm niềm vui, và đó cũng là lý do nhiều người nghèo khổ muốn đến vùng.

4 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan