TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chó mực, ngựa ô, mèo mun, bò hóng

Thuở xưa, anh nông phu nọ nuôi trong nhà một con bò, một con chó, một con ngựa, một con mèo, một con heo. Tình cờ, mấy con thú này đều có lông đen nên anh nông phu gọi nó là ngựa đen, chó đen, mèo đen, bò đen ...

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan