TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con gián, con nhền nhện

Theo tục lệ ngày xưa, con gián và con nhền nhện là hai loài đem điềm làm ăn khá giả cho nhà cửa. Bởi vậy không ai đuổi chúng nó.

Nhện và gián

Có con nhện và con gián cùng sống trong một ngôi nhà. Một hôm nhện bực bội bảo:

Sự tích con ruồi, gián và muỗi

Ngày xửa ngày xưa, ở Philippines có một người phụ nữ giàu có nổi tiếng tốt bụng. Cô lấy việc giúp đỡ những người khó khăn làm niềm vui, và đó cũng là lý do nhiều người nghèo khổ muốn đến vùng.

3 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan