TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyện con chó đói

Thuở Đức Phật còn tại thế, có một ông vua rất hung ác, nghe Phật đến thuyết pháp trong nước mình, ông liền ngự giá đến chỗ Phật ở và xin Ngài kể một câu chuyện gì đã vui lại hữu ích nữa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan