TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Có còn hơn không

Người đánh cá quăng chài, kéo lên được chú cá con. Cá sợ hãi van xin được thả ra vì nó còn nhỏ tẹo, hãy đợi khi nó lớn thì người hãy bắt nó. Nhưng người đánh cá bảo:

Trùn và cá

Trùn bị móc vào lưỡi câu quăng xuống nước, thấy Cá lượn muốn cắn, nó lên tiếng bảo:

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan