TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hai con cò và con rùa

Ngày xửa ngày xưa, sống một làng nọ có một người đàn bà vô cùng kiêu căng, chua ngoa. Chỉ cần bà ta giận người nào đó, hoặc là gặp phải những việc trái với ý của mình thì bà ta lập tức giở thói nói khóe, rồi chửi bới không hề tiếc lời, còn cố gào cho đến tận tam đại nhà người ta mới vừa lòng được.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan