TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Những nhân mã Centaur

Centaur còn gọi là hippocentaur hay nhân mã là một sinh vật trong thần thoại Hy Lạp có nửa thân trên của người và toàn bộ phần dưới của ngựa.

Nhân mã siêu phàm Chiron

Khác với những Centaur khác, Chiron bất tử và thông thái nhất trong giống loài của mình vì ông là con của thần Kronus và tiên nữ oceanid Philyra, con của thần biển Oceanus. Điều này đồng nghĩa với Chiron là anh em cùng cha khác mẹ với thần Zeus.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan