TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông quan tuổi tý và con chuột bằng vàng

Một ông quan nọ nổi tiếng là thanh liêm rất mực. Cai trị một huyện, làng xã đều cậy nhờ mọi việc, ông quan nọ rất sẵn lòng làm, nhưng chuyện đền ơn, đáp nghĩa thì ông nhất định từ chối.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan