TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Các nữ thần Horai

Các nữ thần Horai, hay còn gọi là Horae, là một nhóm các nữ thần làm nhiệm vụ cai quản và phân chia thời gian, đại diện cho trật tự tự nhiên và mùa màng trong năm, ban đầu có 3 nữ thần sau đó tăng lên 4 người

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan