TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Krahang

Krahang là một con ma với hình dáng của một người dân làng bình thường vào ban ngày nhưng đêm đến, nó bắt đầu biến đổi. Krahang là loại ma thường bay vào ban đêm ở các vùng nông thôn, loài ma này khá dễ nhận biết vì nó luôn cưỡi trên một cái chày giã gạo và dùng hai cái mẹt đeo vào tay để bay. Nó bay đi khắp nơi để tấn công những người phụ nữ ra ngoài lúc tối muộn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan