TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Duyên xưa nghiệp cũ

Câu chuyện sau đã xảy ra ở một nhà giàu tại Trung Quốc ngày xưa. Truyền thống "Cải gia vi tự" (biến nhà thành chùa) bắt nguồn từ đó.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan