TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích con dã tràng

Ngày xưa, có ông già Dã Tràng và người vợ của ông ta. Trong vườn nhà họ có một hang rắn. Thường ngày làm cỏ gần đấy, ông già vẫn thấy có một cặp vợ chồng rắn hổ mang ra vào trong hang.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan