TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích cây chè

Ngày xưa, trong một ngôi chùa trên đỉnh núi cao, có một Ông Sư đã tu được 99 năm 364 ngày, chỉ còn một ngày cuối cùng nữa là đủ 100 năm và nhà Sư sẽ thành Tiên.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan