TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chim ưng, con diều và đàn bồ câu

Bầu trời xuất hiện một con diều, sự xuất hiện thường xuyên của con diều làm cho đàn bồ câu rất hoảng sợ nên chúng đã gọi chim ưng đến bảo vệ cho mình.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan