TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con trâu tài trí

Một bác nông dân vai vác cày, tay dong con trâu ra đồng cày ruộng.
Bùn ruộng lõng bòng, chân trâu cắm sâu vào trong bùn ngập đến bụng. Trâu khó khăn nặng nhọc, bước thấp bước cao kéo cày dưới ruộng bùn iầy. Cày đã lâu mà chỉ mới được một góc ruộng to bằng tàu lá chuôi. Bác nông phu bực tức lấy roi đánh bừa vào mông trâu, chửi rủa luôn miệng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan