TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Khuấy động biển sữa

Ngày xửa ngày xưa, sau trận Đại Hồng Thủy, một số bảo vật thần thánh bị nhấn chìm trong lòng Biển Sữa.
Ngày đó, Indra (Đế Thích, Vua của các thần linh theo thần thoại Ấn Độ), một hôm cưỡi voi đi dạo. Khi đi ngang qua một khu rừng, một vị ẩn sĩ tên là Durvasa - một Rishi cổ xưa rất nóng tính (Rishi có thể coi là các vị tu sĩ, học giả đắc đạo, đứng ngoài sự chi phối của các thần) đứng bên đường dâng tặng Indra một mala (vòng hoa).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan