TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đông Hải Đại Vương Nguyễn Phục thủy tổ của nghề chăn tằm

Đông Hải Đại Vương Nguyễn Phục (còn được gọi là Phục Công, hiệu là Tùng Giang tiên sinh) người xã Đoàn Lâm, huyện Trường Tân (nay là xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện), sinh ra trong một gia đình dòng dõi nho gia.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan