TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Anansi vị thần lừa gạt từ dân tộc Ashanti vùng Tây Phi

Anansi là vị thần lừa gạt bắt nguồn từ dân tộc Ashanti vùng Tây Phi (nay sống tại nước Ghana). Ông mang hình dáng của loài nhện. Đối với dân tộc Ashanti thì Anansi không đơn giản chỉ là vị thần lừa gạt.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan