TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hoàng hậu của đại dương Amphitrite

Amphitrite là một nereid (tiên biển), con gái của thần Nereus và oceanid (tiên đại dương) Doris. Sau khi trở thành vợ của thần Poseidon, Amphitrite trở thành nữ thần biển (hay chính xác hơn là nữ thần nước mặn).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan