TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chương 25: Chuyện kể của Sindbad, người đi biển

Anh ở Bagdad mà không biết đây là nhà ngài Sindbad người đi biển chu du nổi tiếng đã từng đi khắp năm châu bốn biển ư?

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan