TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chương 14: Ba quả táo

Tâu hoàng đế, thiếp đã có vinh dự một lần được kể với Người chuyến vi hành của hoàng đế Haroun Alraschid ra khỏi kinh thành vào một đêm trước. Thiếp xin kể hầu hoàng đế một chuyến vi hành khác của vị hoàng đế này.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan