TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần phán xét linh hồn những kẻ bội thề Orcus

Orcus là một vị thần trong thần thoại Etruscan, sau được du nhập vào La Mã. Ông là một vị thần âm phủ, được coi là vị thần chịu trách nhiệm xét xử và trừng phạt những kẻ bội thề khi còn sống.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan