TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cáo và chó sói

Cáo bị bọ chét cắn. Nó nghĩ cách diệt bọ chó. Nó ra sông về quay lưng thò đuôi xuống nước. Bọ chét từ đuôi cáo nhảy cả lên lưng cáo

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan