TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bão lụt năm thìn

Ngày mười sáu tháng ba âm lịch năm Giáp Thìn, nhằm ngày một tháng năm dương lịch (1904), một trận bão nổi lên phá hại toàn cõi Nam Kỳ. Nhưng riêng hai tỉnh Mỹ Tho và Gò Công là chịu thiệt hại nặng nhất.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan