TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thánh Mẫu Cao Tiên

Ngày xưa, vào thời Vĩnh Trị nhà Lê, năm 1675, vua Lê Hi Tôn phải chống nhau với Mạc Kính Vụ, cháu Mạc Đăng Dung, kẻ võ tướng xuất thân thuyền chài đã chiếm đoạt ngôi vua trong một thời.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan