TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người bán dầu - trăm hay không bằng tay quen

Đời nhà Tống, ông Trần Nghiêu Tư nổi danh là tay thiện xạ bá phát bá trúng. Gặp những tay thiện xạ khác, Trần Nghiêu Tư luôn luôn khoe khoang:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan