TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bà già ăn mày

Ngày xửa ngày xưa có một bà già đi ăn xin, chắc các bạn đã từng chính mắt trông thấy những bà già như vậy. Mỗi khi nhận được người ta cho chút ít gì bà cũng nói:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan