TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Êch, chuột đánh nhau và diều hâu tóm gọn

Một hôm, không hiểu vì chuyện gì mà ếch với chuột to tiếng với nhau, chúng cãi cọ nhau mãi không dứt. Đôi bên bèn kéo nhau ra một mô đất và đánh nhau.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan