TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trạng Ếch

Ngày xưa có ông quan lấy một nàng hầu (người thứ 3 sau vợ lẽ) rất đẹp. Nhưng người vợ cả lại có tính hay ghen, ông quan phải đưa tiền bạc cho người nàng hầu về đi lấy chồng khác.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan