TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông tổ nghề thêu Lê Công Hành và chuyện đi sứ phương Bắc

Ít lâu sau, Lê Công Hành đem nghề thêu dạy cho dân làng Quất Động rồi sau đó phát triển rộng ra các tỉnh khác, sang cả Bắc Ninh, Hưng Yên.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan