TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người đàn bà bị vu oan

Ngày xưa, có hai người lái buôn tơ lụa, một người tên là Lý, một người tên là Tình. Tuy quê ở hai nơi nhưng họ thường đến bán hàng và thường gặp nhau ở một thị trấn nọ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan