TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tam phán quan của địa ngục Hy Lạp

Khi con của thần lúc chết cũng thành quan ma!
Địa ngục của Hy Lạp cũng có phán quan, hơn nữa lại là bộ ba phán quan bán thần đầy quyền lực bao gồm: Minos, Aeacus và Rhadamanthus.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan