TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quỷ la sát (Rakshasa) hay Thiết Phiến Công Chúa là Bà La Sát

Quỷ La Sát là một loại quỷ quái trong thần thoại Hindu cũng như Phật giáo, đây là một sinh vật thần thoại có hình dáng, tính cách của loài người hoặc quỷ thần bất thiện.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan