TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thương nước thương dân

Cụ Phan Thanh Giản là quan Kinh lược ba tỉnh phía Tây (An Giang, Hà Tiên, Long Hồ). Làm quan lớn có địa vị quyền thế, vậy mà cụ sống cuộc đời thanh đạm, bình dân.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan